Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


uinumistokestusrunne

Uinumistõkestusrünne

RFD tüüpi ZigBee seadmed saavad toidet tavaliselt patareidest. Need seadmed on suurema osa ajast on uinunud olekus ja ärkavad vaid aeg-ajalt üles, et teostada neile antud kindlat ülesannet. Näiteks mõõta iga 1 minuti tagant temperatuuri ja edastada see info mõnele teisel seadmele, mis reguleerib kütet. Selleks, et tagada võrgu toimimine ka pärast võrguvõtme vahetust või mõnd muud sündmust, peavad sellised seadmed lisaks oma funktsiooni täitmisele kuulama ka koordinaatorilt tulevaid korraldusi. Korralduste tekkimisel tuleb need täita, muul juhul saab seade taas energiasäästu nimel uinuda. Sellise töö ja puhkeaja jaotusega võib võrgusõlm patareitoitel vastu pidada kuni aasta.

Uinumistõkestusründe (denial of sleep) korral hoiab ründaja seadet võimalikult kaua töös eesmärgiga kulutada võimalikult palju energiat. Energiahulk, mida võrgusõlm tarbib, sõltub suurel määral MAC kihi protokolli võimekusest toime tulla nelja peamise energiakuluartikliga [20]:

  • Põrked (collision) – tõrge, mille on põhjustanud kahe või enama raadio üheaegne eetrisolek. Mõlemad raadiod on sunnitud oma sõnumi uuesti edastama, kulutades sellega energiat.
  • Juhtimispakettidest tekkiv ülekulu (control packet overhead). Olenevalt MAC (ja ka NWK) kihil kasutatavast protokollist võib juhtimispakettide vastuvõtt olla kohustuslik kõigi kuuldekaugusel olevate raadiote poolt. Sel juhul mõjutab rünne paljusid võrgusõlmi korraga.
  • „Pealtkuulamine“ (overhearing) – raadio, mis soovib eetrisse tulla, peab kontrollima, kas eeter on vaba. Kui eetris toimub pidevalt saade, siis kulutab raadio energiat tühja.
  • Tühikuulamine (idle listening) – raadio kulutab kanalit kuulates energiat sõltumata sellest, kas kanalil parajasti saadet edastatakse või mitte. Mida pikemalt on ründaja rünnatavat raadiot suuteline kuulama sundima, seda rohkem kulutab see energiat.

Eduka uinumistõkestusründega võib vähendada seadme patareide eluiga ühelt aastalt kuni vaid loetud tundideni [20]. Selle ründega saab võrgus asuvaid olulisi mõõte- ja juhtimisseadmeid sundida oma energiaallikat ära kulutama ja välja lülituma.

Kaitse

Administratiivse poliitikaga määrata seadmetele reeglid, mis kohustavad neid uinumisründe sarnaste sümptomite korduval tuvastamisel uinuma ja mitte kulutama asjatult energiat. Samuti tuleb koordinaatoril kontrollida autonoomsel toitel olevate seadmete akude täituvust ja anda häire selle langemisel alla kriitilise piiri.

Viimati muudetud 2015-05-20 Mait Peekma

Lehekülje tarvikud